1)x अक्षाला समांतर व 5 अंतरावरुन जाणाऱ्या किती रेषा असतील ? त्यांची समीकरणे लिहा.
2) वर्तुळाची त्रिज्या 20cm आहे. जीवेच

1)x अक्षाला समांतर व 5 अंतरावरुन जाणाऱ्या किती रेषा असतील ? त्यांची समीकरणे लिहा.
2) वर्तुळाची त्रिज्या 20cm आहे. जीवेचे वर्तुळ केंद्रापासून अंतर 12cm आहे, तर जीवेची लांबी काढा

3) आयताच्या लगतच्या बाजू 5cm व 12cm आहेत, तर कर्णाची लांबी काढा.
4) समभूज चौकोनाचे संमुख कोन (2x) व (3x – 40) आहेत तर ची x किंमत काढा.​

About the author
Margaret

1 thought on “<br />1)x अक्षाला समांतर व 5 अंतरावरुन जाणाऱ्या किती रेषा असतील ? त्यांची समीकरणे लिहा.<br />2) वर्तुळाची त्रिज्या 20cm आहे. जीवेच”

Leave a Comment