ठगांचा बंदोबस्त कोणत्या गव्हर्नर जनरलनेकेला?AnswerA.D लॉर्ड होस्टिंग्जB.D लॉर्ड डलहौसीC.Oलॉर्ड रिपनD.O लॉर्ड बेंटिंक​

ठगांचा बंदोबस्त कोणत्या गव्हर्नर जनरलनेकेला?AnswerA.D लॉर्ड होस्टिंग्जB.D लॉर्ड डलहौसीC.Oलॉर्ड रिपनD.O लॉर्ड बेंटिंक​

About the author
Charlotte

1 thought on “ठगांचा बंदोबस्त कोणत्या गव्हर्नर जनरलनेकेला?AnswerA.D लॉर्ड होस्टिंग्जB.D लॉर्ड डलहौसीC.Oलॉर्ड रिपनD.O लॉर्ड बेंटिंक​”

Leave a Comment