380068 या संख्येतील 8 या अंकाच्या स्थानिक किमतीतील फरक किती आहे
(1) 78992 (2) 79992 (3) 799992 (4) 69992.​

380068 या संख्येतील 8 या अंकाच्या स्थानिक किमतीतील फरक किती आहे
(1) 78992 (2) 79992 (3) 799992 (4) 69992.​

About the author
Sophia

2 thoughts on “380068 या संख्येतील 8 या अंकाच्या स्थानिक किमतीतील फरक किती आहे<br />(1) 78992 (2) 79992 (3) 799992 (4) 69992.​”

  1. Answer:

    पहिल्या 8 ची किंमत 80000 आणि दुसऱ्या 8 ची किंमत 8

    स्थानिक किमतीमधील फरक 80000- 8

    = 79992

    Reply

Leave a Comment