अंकगणिती श्रेढीसाठी जर t = 6 आणि d = -2, तर
‘a’ ची किंमत किती ?
(A) 18
(B) 14
(C) 16
(D)20​

अंकगणिती श्रेढीसाठी जर t = 6 आणि d = -2, तर
‘a’ ची किंमत किती ?
(A) 18
(B) 14
(C) 16
(D)20​

About the author
Piper

1 thought on “अंकगणिती श्रेढीसाठी जर t = 6 आणि d = -2, तर<br />‘a’ ची किंमत किती ?<br />(A) 18<br />(B) 14<br />(C) 16<br />(D)20​”

Leave a Comment