Question No. 30
परिव्यय लेखाकर्मसाठी काय महत्वाचे आहे.
Answer
A.
B.
वाढती स्पर्धा
नवीन तंत्रज्ञान

Question No. 30
परिव्यय लेखाकर्मसाठी काय महत्वाचे आहे.
Answer
A.
B.
वाढती स्पर्धा
नवीन तंत्रज्ञान
जागतिकीकरण
वरील सर्व
C.
D.​

1 thought on “Question No. 30<br />परिव्यय लेखाकर्मसाठी काय महत्वाचे आहे.<br />Answer<br />A.<br />B.<br />वाढती स्पर्धा<br />नवीन तंत्रज्ञान<br”

  1. Answer:

    वस्तू व सेवा यांच्या निर्मितीवर आणि वितरणावर होणाऱ्या परिव्ययाचे विश्लेषण करून निरनिराळ्याकार्यांसाठी, प्रक्रियांसाठी किंवा विभागांसाठी लागणाऱ्या परिव्ययाची निश्चिती करण्याचे तंत्र व पद्धती. परिव्यय निश्चितीचे हे तंत्र वेगवेगळ्या उद्योगधंद्यांसाठी किंवा व्यवसायांसाठी निरनिराळ्या प्रकारचे असू शकते; परंतु त्यासाठी विश्लेषणाची विशिष्ट तत्त्वे निश्चित करावी लागतात. या तत्त्वांचे विशादीकरण आणि परिस्थित्यनुरूप त्यांचा योग्य वापर याचे दिग्दर्शन व ऊहापोह करण्याची जबाबदारी परिव्यय लेखांकनाकडे येते.

Leave a Comment