‘टीपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स’ने एका कंपनीला दीड टनाबाब
करासह ₹ 51,200 किमतीचा एअरकंडिशनर पुरवला.
एअरकंडिशनरवरील CGST चा दर 14%

‘टीपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स’ने एका कंपनीला दीड टनाबाब
करासह ₹ 51,200 किमतीचा एअरकंडिशनर पुरवला.
एअरकंडिशनरवरील CGST चा दर 14% आकारला. तर कर
बीजकात पुढील बाबी किती दर्शवल्या असतील ते काढा.
(1) SGST चा दर 2) एसीवरील GST चा दर
0) एसीची करपात्र किंमत (4) GST ची एकूण रक्कम
(5) CGST ची रक्कम (6) SGST ची रक्कम​

1 thought on “‘टीपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स’ने एका कंपनीला दीड टनाबाब<br />करासह ₹ 51,200 किमतीचा एअरकंडिशनर पुरवला.<br />एअरकंडिशनरवरील CGST चा दर 14%”

  1. Answer:

    वणी : दिंडोरी तालुक्यातील पिंपळनारे शिवारातील व्हर्टेक्स सिस्टीम कंपनीतुन ५८ हजाराचा लॅपटॉप लांबविल्या प्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशान्वये सातपुरच्या संशयिताविरोधात दिंडोरी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

    Step-by-step explanation:

    mark me brain list please

Leave a Comment