750 लिटर पाणी मावणाऱ्या टाकीचा 4/15 भाग पाण्याने भरलेला आहे, तर त्या टाकीत अजून किती लिटर
पाणी मावेल?
1)550 लिटर
2)

750 लिटर पाणी मावणाऱ्या टाकीचा 4/15 भाग पाण्याने भरलेला आहे, तर त्या टाकीत अजून किती लिटर
पाणी मावेल?
1)550 लिटर
2)500 लिटर
3)450 लिटर
4)350 लिटर​

About the author
Josephine

1 thought on “750 लिटर पाणी मावणाऱ्या टाकीचा 4/15 भाग पाण्याने भरलेला आहे, तर त्या टाकीत अजून किती लिटर<br />पाणी मावेल?<br />1)550 लिटर<br />2)”

Leave a Comment