*वृत्तचितीची तळाची त्रिज्या 7 सेमी असून लंबउंची 10 सेमी असल्यास त्याचे वक्रपृष्ठफळ किती?*

*वृत्तचितीची तळाची त्रिज्या 7 सेमी असून लंबउंची 10 सेमी असल्यास त्याचे वक्रपृष्ठफळ किती?*

About the author
Katherine

1 thought on “*वृत्तचितीची तळाची त्रिज्या 7 सेमी असून लंबउंची 10 सेमी असल्यास त्याचे वक्रपृष्ठफळ किती?*<br />”

Leave a Comment