प्र.6) पाच टेबलांच्या किमतीमध्ये 20 सुर्व्या येतात. जर एका टेबलाची किंमत 1100 रुपये आहे : तर एका खुच्र्याची किंमत किती?

प्र.6) पाच टेबलांच्या किमतीमध्ये 20 सुर्व्या येतात. जर एका टेबलाची किंमत 1100 रुपये आहे : तर एका खुच्र्याची किंमत किती?
1)275 रु.
2) 175 रु.
4) 275 रु.
3) 250 रु.​

1 thought on “<br />प्र.6) पाच टेबलांच्या किमतीमध्ये 20 सुर्व्या येतात. जर एका टेबलाची किंमत 1100 रुपये आहे : तर एका खुच्र्याची किंमत किती?<br /”

Leave a Comment