एक अंकगणिती श्रेडीतील 4 पदांची बेरीज-54आहे जर त्यापैकी पहिल्या व तिसऱ्या पदांची बेरीज-30आहे तर ती चार पदे काडा.

एक अंकगणिती श्रेडीतील 4 पदांची बेरीज-54आहे जर त्यापैकी पहिल्या व तिसऱ्या पदांची बेरीज-30आहे तर ती चार पदे काडा.

1 thought on “एक अंकगणिती श्रेडीतील 4 पदांची बेरीज-54आहे जर त्यापैकी पहिल्या व तिसऱ्या पदांची बेरीज-30आहे तर ती चार पदे काडा. <br />​”

Leave a Comment