सत्यम् एव ईश्वरो लोके सत्यम् पद्मा समाश्रिता | सत्य मूलानि सर्वाणि सत्यान् नः अस्ति परम् पदम् ॥ meaning in Hi

Question

सत्यम् एव ईश्वरो लोके सत्यम् पद्मा समाश्रिता | सत्य मूलानि सर्वाणि सत्यान् नः अस्ति परम् पदम् ॥ meaning in Hindi​

in progress 0
Remi 2 months 2021-07-27T23:49:51+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-27T23:51:11+00:00

    Answer:

    sghgdeyugthhdfueetgeryuttt

Leave an answer

Browse

9:3-3+1x3-4:2 = ? ( )