క్రింది పదాలలో వ్యతిరేకార్థాన్ని
ఇచ్చే క్రియను గుర్తించండి.
తింటే
తినక
తింటూ​

Question

క్రింది పదాలలో వ్యతిరేకార్థాన్ని
ఇచ్చే క్రియను గుర్తించండి.
తింటే
తినక
తింటూ​

in progress 0
Everleigh 5 months 2021-06-30T07:41:39+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-30T07:43:34+00:00

  Answer:

  తీనక

  Explanation:

  please following me friends

Leave an answer

Browse

9:3-3+1x3-4:2 = ? ( )