II. Isulat ang TAMA kung ang pangungusap o parirala ay tama at MALI naman kung hindi tama ang pangungusap

11.Ang tekstu

Question

II. Isulat ang TAMA kung ang pangungusap o parirala ay tama at MALI naman kung hindi tama ang pangungusap

11.Ang teksturang nalalama sa pamamagitan lamang ng pandama o pafhipo at tinatawag na teksturang taktil. *

Iyong sagot

12.Ang teksturang biswal ay sa pamamagitan ng pagtingin upang malaman ang tekstura. *

Iyong sagot

13.Isa ang dahon sa kagmitang pansining sa paggawa ng Disenyong pang gilid. *

Iyong sagot

14.Ang linyang makapal ay maliit tingnan. *

Iyong sagot

15. Ang linyang mabigat tignan. *

Itong sagot Filipino only Answer this​

in progress 0
Eva 1 month 2021-08-02T02:27:33+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-02T02:29:15+00:00

    Answer:

    means , sorry I can’t understand

Leave an answer

Browse

9:3-3+1x3-4:2 = ? ( )