Gumawa ng isang pie graph na magtatala kung paano mo ginagamit ang 24 oras o isang
araw sa iyong buhay. Maging tapat sa pag

Question

Gumawa ng isang pie graph na magtatala kung paano mo ginagamit ang 24 oras o isang
araw sa iyong buhay. Maging tapat sa paggawang gawain
2. Ilagay kung anong araw ito (Hal. Lunes). Gamitin ang sumusunod na kategorya.
3. Ipakita kung ilang porsiyento ng kabuuang 24 oras ang sinasakop ng bawat gawain.
4. Maaari mong kulayan ang iyong talatakdaan.

Time Mon Tues Wed Thurs Fri Sat Sun
5:30AM
6:00
6:30
7:00
7:30
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00nn
12:30PM
1:00
1:30
2:00
2:30
3:00
3:30
4:00
4:30
5:00
5:30
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00mn
12:30AM
1:00
1:30
2:00
2:30
3:00
3:30
4:00
4:30
5:00

in progress 0
Vivian 10 months 2021-07-19T04:03:22+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    -2
    2021-07-19T04:04:36+00:00

    Answer:

    hello how are you bro sister

Leave an answer

Browse

9:3-3+1x3-4:2 = ? ( )