एक किलोगॅम चहाची करपात्र किंमत 480रुपये आहे G S T चा दर 5% आहे तर ग्राहकाला 500गॅम चहासाठी किती रुपये दयावे लागतील?​

Question

एक किलोगॅम चहाची करपात्र किंमत 480रुपये आहे G S T चा दर 5% आहे तर ग्राहकाला 500गॅम चहासाठी किती रुपये दयावे लागतील?​

in progress 0
Nevaeh 11 months 2021-07-03T09:47:18+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-03T09:48:38+00:00

    Answer:

    Step-by-step explanation:

Leave an answer

Browse

9:3-3+1x3-4:2 = ? ( )