दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे कथा लेखन करा.
मुद्दे- एक राजा —पहाटे स्वप्न— स्वप्नात तीन उंदीर दिसणे —एक धष्ट-पु

Question

दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे कथा लेखन करा.
मुद्दे- एक राजा —पहाटे स्वप्न— स्वप्नात तीन उंदीर दिसणे —एक धष्ट-पुष्ट, एक लुकडा, एक आंधळा, —राजा उध्वस्त— स्वप्न काय सुचवते—अशुभ घडणार— ज्योतिषाला बोलवणे— चतुराईने राजाने सांगणे— योग्य तो अर्थ समजून -तात्पर्य ??????​

in progress 0
Piper 2 months 2021-07-27T23:54:06+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-27T23:55:10+00:00

    Answer:

    दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे कथा लेखन करा.

    मुद्दे- एक राजा —पहाटे स्वप्न— स्वप्नात तीन उंदीर दिसणे —एक धष्ट-पुष्ट, एक लुकडा, एक आंधळा, —राजा उध्वस्त— स्वप्न काय सुचवते—अशुभ घडणार— ज्योतिषाला बोलवणे— चतुराईने राजाने सांगणे— योग्य तो अर्थ समजून -तात्पर्य ??????​

Leave an answer

Browse

9:3-3+1x3-4:2 = ? ( )