एका दुकानदाराची एका आठवड्याची सरासरी विक्री 3600 रुपये आहे. पहिल्या पाच दिवसांची
सरासरी विक्री 3740 रुपये असून शेवटच्या तीन द

Question

एका दुकानदाराची एका आठवड्याची सरासरी विक्री 3600 रुपये आहे. पहिल्या पाच दिवसांची
सरासरी विक्री 3740 रुपये असून शेवटच्या तीन दिवसांची सरासरी विक्री 3300 रुपये आहे, तर पाचव्या दिवसाची विक्री किती?

1) 3300 रूपये
2) 4000 रूपये
3) 3400 रूपये
4) 3100 रूपये​

in progress 0
Madeline 4 months 2021-07-18T23:32:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T23:34:09+00:00

  Answer:

  which subject?

  Step-by-step explanation:

  0
  2021-07-18T23:34:52+00:00

  Answer:

  sorry sorry sorry sorry sorry sorry sorry sorry sorry sorry sorry sorry sorry sorry sorry sorry sorry sorry sorry sorry sorry sorry sorry sorry sorry sorry sorry sorry sorry sorry sorry sorry sorry sorry sorry sorry sorry sorry sorry sorry sorry sorry sorry sorry sorry sorry sorry sorry

Leave an answer

Browse

9:3-3+1x3-4:2 = ? ( )