सवासाठी
स्वाध्याय 20
का त्रिकोणाच्या बाजूंचे गुणोत्तर 3 : 4 : 5 आहे. त्रिकोणाची परिमिती 24 सेमी असल्यास त्या
शिक्षण

Question

सवासाठी
स्वाध्याय 20
का त्रिकोणाच्या बाजूंचे गुणोत्तर 3 : 4 : 5 आहे. त्रिकोणाची परिमिती 24 सेमी असल्यास त्या
शिक्षणाच्या सर्वात मोठ्या बाजूची लांबी किती?
1010 सेमी (2) 12 सेमी
(3) 8 सेमी (4) 6 सेमी.​

in progress 0
Josephine 10 months 2021-07-19T05:10:18+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T05:12:03+00:00

  Answer:

  12 semi

  Step-by-step explanation:

  is I thing write answer

Leave an answer

Browse

9:3-3+1x3-4:2 = ? ( )